Fise de Lucru

Culegerile „Matematică. Fişe de lucru” pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, au ca puncte de referinţă cerinţele programei curriculare revizuite şi cuprind:
fişă de lucru pentru fiecare secvenţă de învăţare
fişe de sistematizare
temă pentru acasă după fiecare fişă de lucru
recapitulare inițială
recapitulare finală
fişe de recapitulare după fiecare capitol
fișe de recapitulare pentru examenul de evaluare națională (clasa a VIII-a)
probleme pentru performanță (clasa a V-a)
modele de lucrări semestriale
teste de evaluare predictivă și sumativă
răspunsuri
bibliografia consultată

You must be logged into post a comment.